Chính sách riêng tư

Sự đảm bảo riêng tư cho thông tin cá nhân của bạn là điều rất quan trọng đối với những người quản lý Cayhoa.com. Để bảo vệ tính riêng tư của bạn, chúng tôi đưa ra Chính sách về quyền riêng tư để bạn hiểu được cam kết của chúng tôi dành cho bạn và dành cho sự riêng tư của bạn. Chính sách về quyền riêng tư tuyên bố các thông tin được bảo vệ như thế nào.

Chính sách riêng tư
Chính sách riêng tư của Cayhoa.com

Chúng tôi tiến hành thực hiện các chính sách công nghệ và bảo mật, các luật lệ, và những phương thức đo lường khác nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân dưới quyền kiểm soát của chúng tôi không bị truy cập trái phép, sử dụng không đúng chỗ, sửa đổi, tiêu huỷ trái pháp luật hoặc do vô tình, và tránh việc vô tình thất thoát. Chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn bằng cách yêu cầu toàn bộ nhân viên của mình cùng những người khác khi truy cập hoặc có liên hệ gì với việc xử lí dữ liệu của bạn thì phải tôn trọng tính bí mật của bạn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *